Ανακαλύψτε μια ευκολότερη* διαχείριση διαβήτη. Νέος μετρητής CONTOUR® NEXT.  Εμπιστευτείτε το φως.  Ανακαλύψτε μια ευκολότερη* διαχείριση διαβήτη. Νέος μετρητής CONTOUR® NEXT.  Εμπιστευτείτε το φως.
Image: ARROW DOWN

CONTOUR®NEXT
σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης αίματος

© Copyright 2019. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved.
Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, Contour, Smartlight, Second-Chance and the Second-Chance sampling logo are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. All other trademarks are properties of their respective owners and are used solely for informative purposes. No relationship or endorsement should be inferred or implied.
Date of preparation: August 2019. Code: G.DC.07.2019. PP-CN-Mtr_GBL_0034