Νέος συνδεδεμένος μετρητής και ταινία μέτρησης Είναι εύκολο Νέος συνδεδεμένος μετρητής και ταινία μέτρησης Είναι εύκολο
scroll down

Σύστημα Παρακολούθησης Γλυκόζης Αίματος CONTOUR®CARE

Ο νέος συνδεδεμένος μετρητής και οι νέες ταινίες μέτρησης CONTOUR®CARE  έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη διαχείριση του διαβήτη με ευκολία και αυτοπεποίθηση