Γιατί συστήματα μετρητών CONTOUR®;

Δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε εύκολα στη χρήση συστήματα παρακολούθησης σακχάρου αίματος που να προσφέρουν τεκμηριωμένη ακρίβεια και αξιοπιστία, δίνοντας στα άτομα με διαβήτη ασφάλεια, καλύτερη πληροφόρηση και βοηθώντας τα έτσι να λαμβάνουν σωστότερες αποφάσεις για τον διαβήτη τους.

Εξαιρετική ακρίβεια

Οι διάφοροι μετρητές έχουν διαφορετική ακρίβεια μέτρησης

Second-ChanceTM sampling

Δεύτερη ευκαιρία δειγματοληψίας με την ίδια ταινία μέτρησης

No CodingTM

Δεν χρειάζονται κωδικοποίηση για μια πιο απλή διαδικασία μέτρησης

Sip-in Sampling®

Χρειάζεται μόνο ελάχιστη ποσότητα αίματος για μια μέτρηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προορίζονται για να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους μετρητές γλυκόζης αίματος και δεν αποτελούν υποκατάστατο μιας επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής ή θεραπευτικής αγωγής για συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις. Οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε σχετικά με το διαβήτη ή κάποια ιατρική κατάσταση θα πρέπει πάντοτε να τη συζητάτε με ειδικευμένο ιατρό.

Το Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. Το Google Play και το λογότυπο Google Playείναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Ascensia Diabetes Careγίνεται κατόπιν σχετικής άδειας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.